+48 605 259 757 biuro@igfundacja.pl

Działalność IG Fundacji

Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo- Folwarcznego w Gałowie

  • Zakup Zespołu Pałacowo-Folwarcznego 100%
  • Uporządkowanie obiektów gospodarskich 80%
  • Prace zabezpieczające dostęp 100%
  • Prace w obrębie założenia parkowego 60%

Rezultaty naszych działań

16 stycznia 2007 r. Zespół Pałacowo- Folwarczny zostaje zakupiony przez Fundatorów IG FUNDACJA, a właściciele na własny koszt rozpoczynają prace nad przywróceniem mu dawnej świetności. Od chwili przejęcia zabytku wykonano m.in.: uporządkowanie obiektów gospodarskich (stajnia, obora)- prowizoryczne naprawy, montaż instalacji alarmowej; zabezpieczenie dostępu do folwarku i ruin pałacu- naprawa ogrodzenia, zamknięć bram i wejść,

Share This