+48 605 259 757 biuro@igfundacja.pl

IG FUNDACJA

Na ratunek XVI wiecznemu Kompleksowi Pałacowo – Parkowemu w Gałowie

Misja IG Fundacji

Działalność Fundacji ma na celu rewitalizację cennego obiektu architektonicznego.

Władze Fundacji

Osoby zarządzające Fundacją dokładają wszelkich starań, aby efektywnie realizować misję fundacji.

Statut

Szczegółowy statut fundacji i dokumenty rejestrowe.

 

Sprawozdania

Dokumentacja sprawozdawcza dotycząca działalności.

 

Misja IG FUNDACJI

Celem głównym Fundacji jest ochrona, zachowanie i nadanie nowych funkcji społeczno- gospodarczych dziewiętnastowiecznemu, zabytkowemu Pałacowi w Gałowie, otoczonemu malowniczym zespołem parkowym, stanowiącym szczególne dziedzictwo kulturowe Dolnego Śląska. Działalność Fundacji ma na celu rewitalizację cennego obiektu architektonicznego, ożywienie opustoszałych i niszczejących zabytkowych przestrzeni, poprawę jakości życia lokalnej społeczności i odtworzenie więzi społecznych..

  • Ochrona 80% 80%
  • Zachowanie i nadanie nowych funkcji społeczno-gospodarczych 100% 100%
  • Rewitalizacja cennego obiektu architektonicznego 80% 80%
  • Poprawa jakości życia społeczności lokalnej 90% 90%

Krystyna Kulik

Prezes Zarządu

Władze IG Fundacji.

Osoby zarządzające Fundacją dokładają wszelkich starań, aby efektywnie realizować misję na czele stoi Pani Krystyna Kulik – Prezes Zarządu. Prowadzenie tak ukierunkowanej działalności nie byłoby możliwe bez Rady Fundacji, która aktywnie uczestniczy we wszystkich podejmowanych inicjatywach.

 

 

Share This