+48 71 342 12 37 biuro@igfundacja.pl

IG FUNDACJA

Na ratunek XVI wiecznemu Kompleksowi Pałacowemu w Gałowie

Więcej

Misja IG Fundacji

Działalność Fundacji ma na celu rewitalizację cennego obiektu architektonicznego.

Władze Fundacji

Osoby zarządzające Fundacją dokładają wszelkich starań, aby efektywnie realizować misję fundacji.

Statut

Szczegółowy statut fundacji i dokumenty rejestrowe.

 

Sprawozdania

Dokumentacja sprawozdawcza dotycząca działalności.

 

Misja IG FUNDACJI

Celem głównym Fundacji jest ochrona, zachowanie i nadanie nowych funkcji społeczno- gospodarczych dziewiętnastowiecznemu, zabytkowemu Pałacowi w Gałowie, otoczonemu malowniczym zespołem parkowym, stanowiącym szczególne dziedzictwo kulturowe Dolnego Śląska. Działalność Fundacji ma na celu rewitalizację cennego obiektu architektonicznego, ożywienie opustoszałych i niszczejących zabytkowych przestrzeni, poprawę jakości życia lokalnej społeczności i odtworzenie więzi społecznych..

  • Ochrona 80%
  • Zachowanie i nadanie nowych funkcji społeczno-gospodarczych 100%
  • Rewitalizacja cennego obiektu architektonicznego 80%
  • Poprawa jakości życia społeczności lokalnej 90%

Krystyna Kulik

Prezes Zarządu

Władze IG Fundacji.

Osoby zarządzające Fundacją dokładają wszelkich starań, aby efektywnie realizować misję na czele stoi Pani Krystyna Kulik – Prezes Zarządu. Prowadzenie tak ukierunkowanej działalności nie byłoby możliwe bez Rady Fundacji, która aktywnie uczestniczy we wszystkich podejmowanych inicjatywach.

 

 

Share This