+48 605 259 757 biuro@igfundacja.pl

W dniu 29 października 2015 r. nasza Fundacja złożyła Wniosek o dofinansowanie Projektu w ramach Priorytetu „Ochrona zabytków” Programu „Dziedzictwo kulturowe” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dzięki realizacji Projektu nastąpi rewaloryzacja XIX- wiecznego założenia parkowego przy Zespole Pałacowo- Folwarcznym w Gałowie. Nadrzędnym celem podjętej inicjatywy jest zachowanie dziedzictwa kulturowego otoczenia naszego Pałacu i udostępnienie go na cele publiczne. Gałów urokliwe to miejsce- atrakcja dla miłośników turystyki rowerowej i pieszej, o czym świadczą liczne publikacje internetowe i zdjęcia zamieszczane przez odwiedzających. To także miejsce często odwiedzane przez miłośników biosfery, a Założenie parkowe przy Zespole Pałacowo- Folwarcznym w Gałowie sąsiaduje z cennymi przyrodniczo terenami Dolnego Śląska- Parkiem Krajobrazowym Doliny Bystrzycy i Obszarem NATURA 2000- Łęgi nad Bystrzycą. W Gałowie zlokalizowany jest wpisany do Rejestru Zabytków obiekt gotyckiego kościoła Niepokalanego Poczęcia N-miejsce odwiedzane przez pasjonatów turystyki historycznej i kulturowej. Realizowany przez nas Projekt to nasz pierwszy krok na drodze sukcesywnego udostępniania Pałacu i jego otoczenia pasjonatom historii, zabytkowej architektury i przyrody. Trzymajcie kciuki za jego powodzenie Chcemy aby odnowione założenie parkowe stanowiło ciekawy punkt na turystycznej mapie Dolnego Śląska i miejsce ważne dla mieszkańców Gałowa i Gminy Miękinia. Jest to szczególnie ważne dla budowania więzi lokalnej społeczności i poczucia obowiązku dbałości o cenne dziedzictwo historyczne i kulturowe. Serdecznie zapraszamy do obserwowania postępu realizacji Projektu i odwiedzania naszej strony internetowej.

Share This