+48 605 259 757 biuro@igfundacja.pl

Cele IG FUNDACJI

Celem głównym Fundacji jest ochrona, zachowanie i nadanie nowych funkcji społeczno-gospodarczych dziewiętnastowiecznemu, zabytkowemu Pałacowi w Gałowie, otoczonemu malowniczym zespołem parkowym, stanowiącym szczególne dziedzictwo kulturowe Dolnego Śląska…

Działania IG Fundacji

Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego. Zespół Pałacowo-Parkowy w Gałowie stanowi dobro kultury minionych epok i integralną część dziedzictwa kulturowego i historycznego regionu. Stanowi istotną atrakcję turystyczną Gałowa i Gminy Miękinia…

Share This